Rozpis ústních maturitních zkoušek

Na základě  Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb. a vyhlášky č. 371/2012 Sb.
podle  §2 odst.7 upřesňuji  termíny ústních maturitních zkoušek:

Rozdělení žáků konajících ústní MZ na jednotlivé dny

Třída M4A, 4A

Čtvrtek  11. září 2014
    Andrš, Doležal, Češka, Novák, Žižka, Hudský, Pavka – obhajoby maturitních prací
    Šedivka, Ibehej, Hudský, Šmídmajer, Bílek, Vít , Rozkovec  – ústní zkoušky

Pátek  12. září 2014
    Češka, Novák, Žižka, Pavka, Andrš, Doležal – ústní zkoušky

Třída P2,PD3

Pondělí  15. září 2014
    Pavlík, Dvořáková, Engel, Fišerová, Juhaňáková, Němcová, Rulcová, Štádler – ústní zkoušky + obhajoby maturitních prací

Přesné časy budou určeny po klasifikační poradě. V případě neklasifikace budou žáci z daných dnů vyškrtnuti.

V Jablonci nad Nisou  dne 1. července  2014                                           
Mgr. Froněk - zástupce ředitele

Závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky

zaverecne zkousky spstRozpis závěrečných zkoušek a opravných závěrečných zkoušek učebních oborů pro školní rok 2013 - 2014 jsou zde >>

 

Podzimní termín MZ

prihlaska k mzPodle Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., č. 274/2010, č. 54/2011 Sb. a 273/2011 Sb.
a č. 371/2012 Sb., obdržel  každý žák elektronickou poštou výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy.  Žáci jsou povinni osobně si výpis z přihlášky převzít  a podpisem stvrdit správnost údajů v něm obsažených nebo odeslat doručený výpis elektronickou formou s podepsanou „průvodkou“ do školy.
Osobní převzetí je možné na sekretariátu školy (4.patro) každý den od 8:00 do 12:00 hodin.
Poslední možný termín, kdy si musí žák převzít  výpis  nebo zaslat elektronickou poštou „vratku“ je 7. 7. 2014.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění  pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné  části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014 na pracovní dny od pondělí 1. září do pátku 5. září 2014.

Více informací k SČMZ zde >>
Více informací k ústní MZ zde >>

Učebna Diagnostiky

autopanelyUčebna Diagnostiky je vybavena dvěma simulátory VEP S 500 (motor a BSI).
Diagnostické simulátory umožňují žákům dostatek prostoru pro práci s diagnostikou a vyzkoušet si hledání i méně četných závad prostřednictvím jejich naprogramování. V době, kdy elektrotechnika zasahuje do řízení všech skupin v motorovém vozidle, je kvalitní a úspěšná diagnostika základem práce každém automechanika. Bez diagnostiky a práce s ní se dnes již žádná firma neobejde a proto je nutné, aby tuto techniku ovládali i žáci na všech školách a simulátor je ideálním pomocníkem pro nácvik této činnosti.
Přínosem pro žáky je zkvalitnění výuky odborných předmětů a odborného výcviku, možnost nacvičení jednotlivých postupů při diagnostice a vyhledávání závad jednotlivých okruhů řízení motoru, osvětlení a panelu přístrojů.

Více informací zde >>

Projekt Efektivní škola

efektivni skolaV rámci projektu EFEKTIVNÍ ŠKOLA byl na SPŠT ve dnech 2. a 3. ledna 2014 realizován dvoudenní vzdělávací seminář pro provozní pracovníky.

Téma – Práce s internetem.

Prezentace >> [ppsx]

Dny otevřených dveří

dvere smallPřijďte k nám na Dny otevřených dveří. V případě nevyhovujícího termínu nabízíme individuální prohlídku po předchozí dohodě.

       25. 11. 2014 od 9:00 do 16:00 hod
       17. 02. 2015 od 9:00 do 16:00 hod

Přestavba školy - prezentace

 

Škola prošla v posledních letech velkou změnou.

 

budovy stara nova

 

 

 

 

 

 

 

Podívejte se na prezentaci školy: ppsx, pps (Ing. Bernard)

Podívejte se na prezentaci školy: avi (346 MB) (Mgr. Froněk)

Registrační systém školy Škola On Line

skolaonlineŠkola již několik let využívá školní informační systém Škola On Line. V tomto systému jsou zaregistrování všichni studenti školy. Na webových stránkách Školy On Line jsou žáci i rodiče  informování o aktuálním rozvrhu třídy, suplování, hodnocení v jednotlivých předmětech, akcích školy. Rodičům doporučujeme, aby si aktivovali svůj vlastní přístup do tohoto systému (postup je uveden dále). Mohou své děti ihned omlouvat pokud náhodou ve škole chybí. Budou v těsnějším kontaktu se školou. 

Návod na  registraci po obdržení PINu je zde  >>.

Ubytování žáků

Pro naše žáky nabízíme možnost ubytování. Více informací zde >>ubytovani

Novinky ve školním stravování

scolarestFirma Scolarest přináší některé změny ve stravování žáků v roce 2012. Více podrobností naleznete zde >>