Podzimní termín MZ

PODZIMNÍ TERMÍN MZ – VÝPIS Z PŘIHLÁŠKY

Od ředitelky školy obdrželi dne 30. 6. 2015 všichni přihlášení maturanti elektronicky výpis z přihlášky.
Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit podpisem správnost údajů obsažených
ve výpisu. Případné nesrovnalosti musí neprodleně nahlásit ředitelce školy – termín do 3. 7. 2015.

Výpis je třeba si pořádně zkontrolovat! Předejde se tím případným nedorozuměním.
Podání přihlášky k maturitní zkoušce v žádném případě nenahrazuje povinnost převzít výpis z přihlášky!
Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce si vyzvedněte na sekretariátu nejpozději do 7. 7. 2015.

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce je také jedním ze dvou dokumentů, na kterých je uveden autentizační kód pro dobrovolnou registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Informace pro plátce seznamovacího kurzu 1. ročníku

Dobrý den,

podle pokynů paní ředitelky Ing. Vlasty Fischerové z úvodní schůzky 1. ročníků, můžete platbu za seznamovací kurz žáků maturitních oborů provést převodem na účet školy č.: 104 34 451/0100 (KB) s variabilním symbolem 314 již nyní i v průběhu celých prázdnin.

Děkujeme.

S pozdravem vedení školy

Prezentace školy

prezentace mapyPodívejte se na novou prezentaci školy zde >>.

 

Projekt Efektivní škola

efektivni skola V rámci projektu EFEKTIVNÍ ŠKOLA byl na SPŠT ve dnech 2. a 3. ledna 2014 realizován dvoudenní vzdělávací seminář pro provozní pracovníky.

Téma – Práce s internetem.

Prezentace >> [ppsx]

Učebna Diagnostiky

autopanelyUčebna Diagnostiky je vybavena dvěma simulátory VEP S 500 (motor a BSI).
Diagnostické simulátory umožňují žákům dostatek prostoru pro práci s diagnostikou a vyzkoušet si hledání i méně četných závad prostřednictvím jejich naprogramování. V době, kdy elektrotechnika zasahuje do řízení všech skupin v motorovém vozidle, je kvalitní a úspěšná diagnostika základem práce každém automechanika. Bez diagnostiky a práce s ní se dnes již žádná firma neobejde a proto je nutné, aby tuto techniku ovládali i žáci na všech školách a simulátor je ideálním pomocníkem pro nácvik této činnosti.
Přínosem pro žáky je zkvalitnění výuky odborných předmětů a odborného výcviku, možnost nacvičení jednotlivých postupů při diagnostice a vyhledávání závad jednotlivých okruhů řízení motoru, osvětlení a panelu přístrojů.

Více informací zde >>

Registrační systém školy Škola On Line

skolaonline Škola již několik let využívá školní informační systém Škola On Line. V tomto systému jsou zaregistrování všichni studenti školy. Na webových stránkách Školy On Line jsou žáci i rodiče  informování o aktuálním rozvrhu třídy, suplování, hodnocení v jednotlivých předmětech, akcích školy. Rodičům doporučujeme, aby si aktivovali svůj vlastní přístup do tohoto systému (postup je uveden dále). Mohou své děti ihned omlouvat pokud náhodou ve škole chybí. Budou v těsnějším kontaktu se školou. 

Návod na  registraci po obdržení PINu je zde  >>.

Ubytování žáků

Pro naše žáky nabízíme možnost ubytování. Více informací zde >> ubytovani

Novinky ve školním stravování

scolarest Firma Scolarest přináší některé změny ve stravování žáků v roce 2015. Více podrobností naleznete zde >>

Vnitřní řád školní jídelny zde >>