Přijímací řízení pro rok 2015

Jednotné přijímací zkoušky pro studijní obory zakončené maturitní zkouškou se konají ve dnech 22. 4. a 23.4. 2015

obr1   obr2

Zkoušky se konají ve 3. patře SPŠT vždy od 8:00 hodin.
Výsledky přijímacího řízení budou neprodleně zveřejněny po zpřístupnění výsledků firmou SCIO.
Předpoklad  je v 8:00  dne 24. 4. 2015

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny v 15:00 dne 22. 4. 2015.

Přihláška k opravné závěrečné zkoušce

Informace

Podle Vyhlášky č. 36/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb., oznámí žák písemně řediteli školy 1 měsíc před konáním opravné zkoušky svoji účast.

Poslední možný termín přihlášení je   1. 5. 2015

Nejlepší matematici

mat leftV pěti kategoriích soupeřili v polovině března učni a studenti při školním kole matematické olympiády. Pětadvacet  žáků se sešlo v aule, aby vypočítali zadané příklady a tím zabojovali o postup do celostátního kola. V kategorii 1. ročník učebních oborů  byli nejlepší Jiří Vanca, Patrik Šidlo a Michal Příhůnek ze třídy U 1 B. Kategorii učňů o rok starších vyhrála Michaela Kovářová a Michal Scheitler ze třídy U 2 A. Mezi studenty maturitních oborů zvítězili řešitelé Ivo Gréger a Detlef  Pötsch ze třídy M 1 A.

Všichni tito žáci postoupili do  celostátního kola matematické soutěže, které se koná  27. března v Liberci.

tab02  tab01 

Mgr. Bianka Petrželková, Mgr. Hana Papoušková

Foto: Jana Trnková

Matěj HÁJEK žák U 1 A vicemistrem republiky v biatlonu

hajekObčas ve školních lavicích nebo v autodílnách chybí. Ale když není ve škole, rozhodně nezahálí. Trénuje nebo závodí v biatlonu. Letošní sezóna pro něho byla velmi úspěšná. Stal se vicemistrem  republiky v rychlostním závodě  v kategorii dorostenců a jen pouhé tři vteřiny ho dělily od zlatého titulu.

hajek diplomy

 Foto a text: Jana TRNKOVÁ

Basketbal pro SŠ – okresní kolo – kategorie V. chlapci

Turnaj středních škol se konal dne 24. března 2015 v Městské hale v Jablonci nad Nisou. Zúčastnilo se celkem 5 středních škol z okresu Jablonec nad Nisou. Hrálo se  2 x 12 minut hrubého času dle oficiálních  pravidel basketbalu.

DSCN1379s  DSCN1388s 


Výsledky našeho družstva:

SPŠ Technická Jablonec N.N. – Gymnázium U Balvanu 12 – 23 b
SPŠ Technická Jablonec N.N. – Gymnázium Dr. A. Randy 19 – 22 b
SPŠ Technická Jablonec N.N. – SPŠ sklářská Železný Brod 26 – 15 b

Celkové pořadí:
1.    Gymnázium U Balvanu
2.    Gymnázium Dr. A. Randy
3.    SPŠ Technická Jablonec nad Nisou  diplom zde >>

Naši hráči hráli v minimálním počtu a tak za trpělivost, snahu a bojovný výkon zaslouží uznání tito hráči:
Jan Šmajda, Filip Habada, Václav Koleno, Martin Frey a Hofhanzl Patrik
B l a h o p ř e j e m e  ! ! !

24.3.2015     Mgr. Jaroslav Vacek

Seminář pro studenty - Můžeš podnikat

Bezplatný seminář pro studenty MŮŽEŠ PODNIKAT se konal v aule naší školy v pátek 27. února  dopoledne v rámci výuky předmětu EKONOMIKA. Do školy přijeli za našimi studenty a učni besedovat  Bc. Ondřej Krabs, jednatel liberecké firmy My Freight, s.r.o. a majitel skláren, světoznámý designer a sklář v Novém Boru AJETO Petr Novotný... Více informací zde >>

Mgr. Trnková Jana

Prezentace školy

prezentace mapyPodívejte se na novou prezentaci školy zde >>.

 

Projekt Efektivní škola

efektivni skola V rámci projektu EFEKTIVNÍ ŠKOLA byl na SPŠT ve dnech 2. a 3. ledna 2014 realizován dvoudenní vzdělávací seminář pro provozní pracovníky.

Téma – Práce s internetem.

Prezentace >> [ppsx]

Učebna Diagnostiky

autopanelyUčebna Diagnostiky je vybavena dvěma simulátory VEP S 500 (motor a BSI).
Diagnostické simulátory umožňují žákům dostatek prostoru pro práci s diagnostikou a vyzkoušet si hledání i méně četných závad prostřednictvím jejich naprogramování. V době, kdy elektrotechnika zasahuje do řízení všech skupin v motorovém vozidle, je kvalitní a úspěšná diagnostika základem práce každém automechanika. Bez diagnostiky a práce s ní se dnes již žádná firma neobejde a proto je nutné, aby tuto techniku ovládali i žáci na všech školách a simulátor je ideálním pomocníkem pro nácvik této činnosti.
Přínosem pro žáky je zkvalitnění výuky odborných předmětů a odborného výcviku, možnost nacvičení jednotlivých postupů při diagnostice a vyhledávání závad jednotlivých okruhů řízení motoru, osvětlení a panelu přístrojů.

Více informací zde >>

Registrační systém školy Škola On Line

skolaonline Škola již několik let využívá školní informační systém Škola On Line. V tomto systému jsou zaregistrování všichni studenti školy. Na webových stránkách Školy On Line jsou žáci i rodiče  informování o aktuálním rozvrhu třídy, suplování, hodnocení v jednotlivých předmětech, akcích školy. Rodičům doporučujeme, aby si aktivovali svůj vlastní přístup do tohoto systému (postup je uveden dále). Mohou své děti ihned omlouvat pokud náhodou ve škole chybí. Budou v těsnějším kontaktu se školou. 

Návod na  registraci po obdržení PINu je zde  >>.

Ubytování žáků

Pro naše žáky nabízíme možnost ubytování. Více informací zde >> ubytovani

Novinky ve školním stravování

scolarest Firma Scolarest přináší některé změny ve stravování žáků v roce 2015. Více podrobností naleznete zde >>

Vnitřní řád školní jídelny zde >>