Maturitní vysvědčení + výuční list "v jednom"

Střední průmyslová škola technická v Jablonci nad Nisou nabízí svým žákům, kteří nastoupí do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018, možnost získat střední vzdělání s výučním listem po 3 letech studia a poté dále pokračovat v té samé třídě a o rok později získat vzdělání zakončené maturitní zkouškou (podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie L a H).

Studium bude zahájeno 1. 9. 2017, tudíž se můžete přihlásit k přijímacímu řízení již nyní, nejpozději však
do 1. 3. 2017.

Žáci přijatí do 1. ročníků níže uvedených oborů vzdělávání mohou po ukončení 3. ročníku skládat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání vytvořeného pro obory vzdělání kategorie H a poté po ukončení 4. ročníku vykonají maturitní zkoušku
v oborech vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L.

Složení závěrečné zkoušky (získání výučního listu) není podmínkou dalšího studia ve 4. ročníku.

V oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, lze získat výuční list oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů.

V oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, lze získat výuční list oboru 26-51-H/01 Elektrikář.

Využijte této skvělé příležitosti a přihlaste se do maturitního oboru Mechanik seřizovač či Mechanik elektrotechnik.

Videa SPŠT na YouTube

youtubePodívejte se na naše nová videa na YouTube.

 video video  video video

Autoservis školy

Autoservis SPŠT nabízí:

autoservis smallPro více informací klikněte zde >>

 

Registrační systém školy Škola On Line

skolaonline Škola již několik let využívá školní informační systém Škola On Line. V tomto systému jsou zaregistrování všichni studenti školy. Na webových stránkách Školy On Line jsou žáci i rodiče  informování o aktuálním rozvrhu třídy, suplování, hodnocení v jednotlivých předmětech, akcích školy. Rodičům doporučujeme, aby si aktivovali svůj vlastní přístup do tohoto systému (postup je uveden dále). Mohou své děti ihned omlouvat pokud náhodou ve škole chybí. Budou v těsnějším kontaktu se školou. 

Návod na  registraci po obdržení PINu je zde  >>.

Ubytování žáků

Pro naše žáky nabízíme možnost ubytování. Více informací zde >> ubytovani

Novinky ve školním stravování

scolarest Firma Scolarest přináší některé změny ve stravování žáků v roce 2015. Více podrobností naleznete zde >>

Vnitřní řád školní jídelny zde >>