Krajské kolo SŠ ve fotbale

poharV pátek 11. dubna 2014 se konalo na libereckém hřišti TU Liberec - krajské kolo středních škol ve fotbale. Hrále se systémem "každý s každým" dvakrát 15 minut.

Žáci SPŠT skončili na druhém místě. Gratulujeme!

Více informací zde  >>

 

Krajské kolo soutěže automechanik junior

Dne 26.3.2014 se naši žáci Ladislav Kouřil a Jaroslav Hanuš účastnili krajského finále soutěže  AUTOMECHANIK – Junior 2014, které probíhalo v prostorách střední školy v Liberci, Na Bojišti.  Praktická zručnost soutěžících byla prověřena na sedmi  stanovištích. Každé zvládnutí zadaného problému bylo následně bodově ohodnoceno. Po praktické zkoušce následovala prověrka teoretických znalostí jednotlivých  soutěžících. Následným součtem bodů, jak z teoretické, tak praktické části soutěže, se naši žáci  nakonec umístili na krásném 5. a 8. místě. Poděkování patří jak samotným účastníkům soutěže, tak samozřejmě pedagogům zajišťujícím podporu a přípravu našich soutěžících.

Výsledková listina >>

Projekt Efektivní škola

efektivni skolaV rámci projektu EFEKTIVNÍ ŠKOLA byl na SPŠT ve dnech 2. a 3. ledna 2014 realizován dvoudenní vzdělávací seminář pro provozní pracovníky.

Téma – Práce s internetem.

Prezentace >> [ppsx]

Přestavba školy - prezentace

 

Škola prošla v posledních letech velkou změnou.

 

budovy stara nova

 

 

 

 

 

 

 

Podívejte se na prezentaci školy: ppsx, pps (Ing. Bernard)

Podívejte se na prezentaci školy: avi (346 MB) (Mgr. Froněk)

Registrační systém školy Škola On Line

skolaonlineŠkola již několik let využívá školní informační systém Škola On Line. V tomto systému jsou zaregistrování všichni studenti školy. Na webových stránkách Školy On Line jsou žáci i rodiče  informování o aktuálním rozvrhu třídy, suplování, hodnocení v jednotlivých předmětech, akcích školy. Rodičům doporučujeme, aby si aktivovali svůj vlastní přístup do tohoto systému (postup je uveden dále). Mohou své děti ihned omlouvat pokud náhodou ve škole chybí. Budou v těsnějším kontaktu se školou. 

Návod na  registraci po obdržení PINu je zde  >>.

Ubytování žáků

Pro naše žáky nabízíme možnost ubytování. Více informací zde >>ubytovani

Novinky ve školním stravování

scolarestFirma Scolarest přináší některé změny ve stravování žáků v roce 2012. Více podrobností naleznete zde >>