Veřejné zakázky

VZMR – Dodávka prezentační techniky – uzavřeno

 Dne 11. 4. 2016 je zveřejněna zadávací dokumentace k VZMR – Dodávka prezentační techniky.

Zájemci mohou podávat své nabídky do 25. 4. 2016 do 12:00 hodin na adresu uvedenou v zadávací dokumentaci.
Soubory zadávací dokumentace naleznete zde:

krycí list, čestné prohlášení, čestné prohlášení statutárního orgánu, závazný návrh kupní smlouvy, technická specifikace, výzva.

V Jablonci nad Nisou dne 11. 4. 2016
Zveřejnila: Bc. Lucie Kumpfová DiS., sekretářka a obchodní referentka

Zveřejnění výsledků VZMR
V níže uvedeném souboru Rozhodnutí naleznete rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci vyhlášené VZMR.
Rozhodnutí


V Jablonci nad Nisou dne 26. 4. 2016
Zveřejnila: Bc. Lucie Kumpfová, DiS., sekretářka a obchodní referentka