Kontaktní osoby - GDPR 

(v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Froněk 
- ředitel školy
mobil: +420 602 163 905
tel.: +420 483 359 211
e-mail: reditel[at]spstjbc.cz
ID DS: xigk82u
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,  příspěvková organizace
Belgická 4852
466 01 Jablonec nad Nisou

Pověřenec GDPR:
Bc. Roman Šikola - sdílený pověřenec pro příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80  Liberec 2

tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
e-mail: roman.sikola[at]kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem nebo poštou. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Informační memorandum organizace <a href="spst_files/gdpr/Informacni_memorandum_2018.pdf">>>

Směrnice o ochraně osobních údajů >>

Vzor záznamu o zpracování osobních údajů >>

 

 

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.