Projekty v realizaci

ŠABLONY

 

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“ >> 

 Plakát k projektu "Šablony pro SŠ a VOŠ I" >>

 

ERASMUS +

 

Během 2 let projektu se ho bude účastnit 40 žáků 3. ročníků ze všech maturitních oborů školy, kteří absolvují 4 týdenní stáž a 2 absolventi čtyřletých studijních oborů, kteří absolvují 3 měsíční stáž. Stáže žáků proběhnou v rámci povinné odborné praxe. Stáže se odehrají v Irsku a v Anglii. Účastníci na stáži získají nové odborné kompetence ve svém oboru, naučí se pracovní postupy, seznámí se s organizací práce a začlení se do pracovního kolektivu v zahraniční firmě. Budou pracovat s moderní technikou. Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass - mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadní získání pracovního místa.

Žáci mohou podávat přihlášky na sekretariátu školy.

Základní informace >>

Přihláška >>

 

SPOLEČNÁ CESTA K PODNIKAVOSTI NA ŠKOLÁCH - FIRMIČKY

 

 

SPŠT je partnerem projektu Společná cesta k podnikavosti na školách CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154

Popis projektu >>

Plakát projektu >>

Webové stránky projektu >>

 • Školní minipodniky pro školní rok 2018/2019:
  • Měřící technika >>
  • 3D Modely >>
  • Nástrojárna >>

 

NAKAP

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498)

Aktivity jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Více informací o projektu >>

Plakát projektu >>

Klíčová aktivita č. 2: Podpora polytechnického vzdělávání 

 • Podaktivity SŠ:
  • Metodická centra na SŠ
  • Volnočasové aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání žáků SŠ >>
  • Projektové dny (spolupráce ZŠ a SŠ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.