Maturitní zkoušky

Přihláška k maturitní zkoušce >>

Sdělení MŠMT k termínům konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky
ve školním roce 2019 - 2020 

 

 

Nabídka profilových předmětů pro školní rok 2019 - 2020 >>
Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro MZ jaro 2020 >>

Nabídka témat maturitních prací pro MZ jaro 2020 >>
Jak napsat maturitní práci >>

Pro obor vzdělávání 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy:
Maturitní okruhy z anglického jazyka >>
Maturitní okruhy pro předmět stavba a provoz strojů >>
Maturitní okruhy pro předmět strojírenská technologie  >>

Pro obor vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika):
Maturitní okruhy z anglického jazyka >>
Maturitní okruhy pro předmět elektrotechnika >>
Maturitní okruhy pro předmět mechatronika >> 

Pro obor vzdělávání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač:
Maturitní okruhy z anglického jazyka >>
Maturitní okruhy pro předmět technologie obrábění >>
Maturitní okruhy pro předmět části strojů >>