Maturitní zkoušky

Vyzvednutí protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky >> 

Přihláška k maturitní zkoušce >>

Sdělení MŠMT k termínům konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky
ve školním roce 2017 - 2018 >>


Harmonogram obhajob maturitních prací - 12. 9. 2018 >>
Harmonogram ústní části - 13. 9. 2018 >>
Harmonogram ústní části - 14. 9. 2018 >>

Nabídka profilových předmětů pro školní rok 2017 - 2018 >>
Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro MZ jaro 2018 >>

Nabídka témat maturitních prací pro MZ jaro 2018 >>
Jak napsat maturitní práci >>

Pro obor vzdělávání 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy:
Maturitní okruhy z anglického jazyka >>
Maturitní okruhy z německého jazyka >>
Maturitní okruhy pro předmět stavba a provoz strojů >>
Maturitní okruhy pro předmět strojírenská technologie  >>

Pro obor vzdělávání 26-41-M/01Elektrotechnika ( Mechatronika):
Maturitní okruhy z anglického jazyka >>
Maturitní okruhy z německého jazyka >>
Maturitní okruhy pro předmět elektrotechnika >>
Maturitní okruhy pro předmět mechatronika >>

Přihlašování k podzimnímu termínu 2018 >>
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018 >>