Materiály pro výuku 

 

 Informatika (INF)
  Otázky k opakování  Ing. Bernard  zde  
  Zadání
       
  Zdrojový exceovský soubor pro úlohu Textové soubory Ing. Bernard zip  
       
 
 
  PHP a MySQL - instalace
  Instal balíček PsPAD, PHP, MySQL, PHPMyAdmin pro Win 7 Ing. Bernard zip  
  Postup instalace PHP na domácí počítač - OS Win 7 (pdf) Ing. Bernard zip  
         
  PHP a MySQL - výuka
  Hod 01 - úvod do vyuky PHP, nastavení počítače Ing. Bernard zip  
  Hod 02 - algoritmizace dat Ing. Bernard zip  
  Hod 03 - pspad editor, základní příkazy v php Ing. Bernard zip  
  Hod 04 - základní pojmy a příkazy PHP Ing. Bernard zip  
  Hod 05 - operátory, typy proměnných Ing. Bernard zip  
  Hod 06 - procedury a funkce Ing. Bernard zip  
  Hod 07 - rozhodování  Ing. Bernard

zip

   
  Hod 08 - cykly v programu  Ing. Bernard zip  
  Hod 09 - textové soubory a práce s řetězci Ing. Bernard zip  
  Hod 10 - vzorovy priklad /čtení hodnot, zpracování, zápis / Ing. Bernard zip  
  Hod 11 - vztah php a html Ing. Bernard zip  
  Hod 12 - struktura stránky, kódování utf-8 Ing. Bernard zip  
  Hod 13 - tabulka, zobrazení hodnot v tabulce, css Ing. Bernard zip  
  Hod 14 - formulář, vlastnosti formuláře, metody GET, POST Ing. Bernard zip  
  Hod 15 - formulář, vlastnosti formuláře, kaskádní styly Ing. Bernard zip  
  Hod 16 - kontrola položek a vstup datumu - javascript Ing. Bernard zip  
  Hod 17 - vytvoření tabulky v excelu, export do csv souboru, příklad Ing. Bernard zip  
  Hod 18 - mysql - základní pojmy Ing. Bernard zip  
  Hod 19 - mysql - import dat, výpis skriptem, připojení na mysql Ing. Bernard zip  
  Hod 20 - řešení zadaného příkladu Hod 17 Ing. Bernard

zip

 
       
  Activ Inspire pro domácí instalaci  Ing. Bernard  zip  
  Klávesové zkratky Ing. Bernard  pdf  
       
  XHTML a Grafika - výuka      
   Hod 01  Ing. Bernard  zip